Valjci za pregovanje
toalet papira

Mogu biti izrađeni do prečnika 400 mm i dužine do 3.000 mm.