Valjci za pregovanje papirnih salveta

Zavisno od tehnoloških zahteva, proizvodimo ih u sledećim varijantama:
- metal-guma,
- metal-papir,
- metal-metal.
Izrađujemo valjke za jednoslojne i višeslojne salvete, samostalno ili u sklopu.