Valjci za pregovanje ambalaže

Zavisno od tehnoloških zahteva, proizvode se u sledećim varijantama:
- metal-guma,
- metal-papir,
- metal-metal.
Izrađujemo valjke samostalno ili u sklopu. Primena: alu-folija, razni papiri, ekstrudirane folije,...