Valjci za pregovanje papirnih maramica

Zavisno od tehnoloških zahteva, proizvodimo ih u sledećim varijantama:
- metal-guma,
- metal-papir,
- metal-metal.